Vodopád (stupeň) ŽLEBY

WW III+  ***

Hostačovka

 

VODNÍ TOK :

Hostačovka, ústí do Doubravy

LOKALITA :

Žleby, zámecký park

PŘÍSTUP :

odbočka v nejostřejším zákrutu žlebských serpentin, po 100m parking a 200m doleva pěšky na lávku nad vodopád

SJÍZDNOST :

sjízdné zřejmě vždy

NÁSTUPNÍ MÍSTO :

po Hostačovce, nad lávkou

CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ :

cca 2-3 metry

PRVOSJEZD :

neznámo kdy ani kým, Q&K  v roce 1998 na Matyldě 

POPIS :

Nástup na potoce nad vodopádkem. Jedná se o bezproblémový skalní stupeň s dopadem do klidné vody Doubravy. Stopu pro sjetí je dobré předem určit podle stavu vody. Lze skákat i při minimálním průtoku Hostačovky.  Za vysokých průtoků v Hostačovce nebezpečný vývar v doskoku ! Vzhledem k nezáludnému nástupu, doskoku do klidné vody a jednoduchosti morfologie stupně je použito pouze klasické stupnice WW.