Přepad rybníka PŘEBOZY

B / V-V+ / 2 *****

PŘEBOZSCHLUCHT

Bečvárka

První polovina Přebozschlucht. Vpravo nahoře nebezpečný skalní zub.

 

VODNÍ TOK :

Bečvárka

LOKALITA :

vesnice Přebozy, nedaleko Kouřimi a Plaňan

PŘÍSTUP :

po silnici do Přeboz a po asfaltové cestě ke hrázi rybníka

SJÍZDNOST :

za zvýšených vodních stavů dolní Bečvárky, není-li Přebozský rybník vypuštěn

NÁSTUPNÍ MÍSTO :

pod stavidly přepadu na kamenné plotně vlevo

CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ :

cca 8 metrů

PRVOSJEZD :

18.2.2006 Q&K & comp.

POPIS :

Nástup sešoupnutím z kamene v lagunce pod stavidly. Následuje šikmý úzký průjezd po skalních žebrech kolem těsně míjeného nebezpečného skalního výčnělku zubového tvaru zleva do skoku výšky 3m s dopadem na šikmou skalní plotnu s následným skluzem po skalních plotnách s převýšením 3m a dopadem na balvany v dojezdu.


Tady uvidíte Přebozschlucht živě !!