Přepad rybníka PODBEČVÁRSKÝ

B / IV / 3

MLEJNEKSCHLUCHT

Bečvárka

Doposud nesjetá výzva částečně valící...

VODNÍ TOK :

Bečvárka

LOKALITA :

mlýn Podbečvárský, nedaleko Zásmuk a Bečvár

PŘÍSTUP :

od klasického nástupního místa horní Bečvárky cestou proti proudu (závora) pod hráz rybníka

SJÍZDNOST :

při prudkém jarním tání, je-li Podbečvárský rybník zcela naplněn

NÁSTUPNÍ MÍSTO :

pod česly v  přepadu na dně betonové šachty

CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ :

cca 5 metrů

PRVOSJEZD :

doposud nesjeto

POPIS :

Nástup v betonové taverně pod česly přepadu, po šikmé betonové plotně do laguny nad vodopádem a třímetrový skok vodopádu s dopadem na ostré skalní bloky. (před prvosjezdem bude nutný "doktoring" - vytvoření lagunky nebo alespoň úprava dopadového místa. Zřejmě pak nebude doskok obtížnosti 3...