Přepad JEVANSKÉHO rybníka

B / IV+ / 1

Jevanský potok

Doposud nesjetá výzva částečně valící...

VODNÍ TOK :

Jevanský potok

LOKALITA :

jižní okraj Jevan

PŘÍSTUP :

přímo na odbočce u hráze Jevanského rybníka

SJÍZDNOST :

při prudkém jarním tání, je-li Jevanský rybník rybník zcela naplněn

NÁSTUPNÍ MÍSTO :

pod česly v přepadu

CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ :

cca 5 metrů

PRVOSJEZD :

doposud nesjeto

POPIS :

Nástup v betonové taverně pod česly přepadu, pak úzká šikmá kaskáda podél zdi hráze.