KAMIENNA - Polsko


Soutěska Kamienny před koncem popisovaného úseku

Kamienna je opravdovou perlou Krkonoš, ale málo našich vodáků tam jezdí, přestože je to z Harrachova opravdu za kopečkem. Je ovšem pravdou, že už jsme se tam jednou potkali s průvodcem turistů, kterej se ptal na povolení ke splutí...
Podle vody je možné plavbu na Kamienně začít kdekoli. Silnice sleduje tok, takže není problém. My jsme jeli pokaždé až pod Sklarskou Porebou, jednou dokonce až pod výtokem malé elektrárny dolejc.
Na začátku Sklarske Poreby a zřejmě i nad má Kamienna charakter Vydry nebo horní Jizery-oblé balvany s obrovským spádem. Pod městem se charakter trochu mění, a na dalším úseku se stále častěji objevují partie z monolité skály, jako třeba na Mumlavě. Před koncem úseku je vysoká kaskáda a pak soutěska charakteru skalního koryta, za velké vody velmi nebezpečná. Končit je dobré před jezem na kraji Piechowic, kde se Kamienna ostrým obloukem doprava odklání od silnice. Dále je nezajímavá.

Obtížnost:

KAMIENNA nad Sklarskou Porebou WW V ??
  Sklarska Poreba - ú Szklarky WW III-IV
  ú Szklarky - jez u silnice WW IV-V
  soutěska Kamienny před koncem úseku - dle stavu vody WW IV-X


"riwercrewmani" z Q&K bojují v soutěsce Kamienny