JEVANSKÝ POTOK
horní tok

Kilometráž začíná Jevaňák zmiňovat od Hradce. Ovšem...! Pod Jevanama vytéká ze stejnojmenného rybníka do koryta valícího se skalnatým lesním údolím  se značným spádem.

  Úsek začíná pod hrází Jevanského rybníka (vlevo je přepad pro silné nátury-až ho dáme, tak bude popsán v galerii přepadů - při prvosjezdu v březnu 2006 byl ve spodní části zatarasen trámy a kmenem). Pod rybníkem následuje několika set metrový úsek s mírným spádem a v úrovni rybníčku u silnice je stupeň vysoký asi metr. Následuje rozlití do lesní laguny a pak široká balvanitá peřej se zvyšujícím se spádem. Toto místo by vyžadovalo opravdu extrémně vysoký stav vody. Ke konci této peřeje (kaskády) se koryto zužuje a hlavní proudnice zapadává za balvan - zde je zapotřebí trocha doktoringu koryta.

  Náš prvosjezd začal pod výše popsaným místem, po mírném oddálení potoka od silnice, nad další kaskádou se značným spádem. Bezprostředně za kaskádou byla na jaře 2006 hráz z náplavu o výšce asi třičtvrtě metru. Následující úsek již nedosahuje takového spádu, ale obtížnější peřeje pokračují ještě několik set metrů. Pod jízkem s náhonem se spád zmírňuje a zajímavá místa končí. V této úrovni je silniční odbočka na Kostelec.

 

Obtížnost horního toku Jevanského potoka :

přepad Jevanského rybníka (vlevo) WW IV-
hráz Jevanského rybníka - lesní rybníček (délka 0,5 km) WW I
lesní rybníček - konec exponovaného úseku (délka 0,8 km) WW III +
konec obtíží - Hradec ZW - WW I

Horní tok Jevanského potoka je sjízdný pouze při prudkém tání, vypouštění Jevanského rybníka zřejmě koryto ostatečně nenaplní. Úsek je sjízdný pouze na krytých lodích se zkušenými jezdci. Koryto s velkým spádem je plné oblých, ale drsných balvanů (loď po nich moc neklouže). Úsek je zapadaný stromy, větveni, haluzemi a jiným dřevitým svinstvem. Prohlídka pochůzkou je doporučeníhodná, jištění ze břehu jakbysmet.

Kilometráž horního úseku Jevanského potoka

12,3 ][s Jevany vl, hráz Jevanského rybníka, vl kaskáda přepadu !!
12,1 JEZ kolmý, v 1m, rybníček vl
12,0 ][ cesta, rozlití do lesní laguny
11,8 Lesní peřej, rozlitá do šíře a zablokovaná balvany !!
11,6 Vysoká kaskáda !!
11,0 JEZ šikmý, v 0,8m, N vl, konec obtížných míst
6,5 Hradec vp, vl, začátek v kilometráži  SHOCart
0,0 ú zp do Sázavy  na ř.km 48,7 

 

Prvosjezd březen 2006 Q&K :


"Vysoká kaskáda" - Petr

 


Tuřín

 


Náplav pod "Vysokou" - Franta

 


následující peřeje - Pavel

 


náplav pod "Vysokou" - Petr

 


přepad Jevanského r. s o něco nižším stavem vody