PODZIMNÍ SPLUTÍ BEČVÁRKY

V letošním roce bude 20.10.2012 - sraz v 10.05

Zde na stránkách obce Mlékovice naleznete zajímavou fotoreporzáž z akce v roce 2007

Stalo se již tradicí, že vodácká sezóna ve středočesku Vavřiňákem nekončí ! Na konci října organizují vodáci Q&K splutí Bečvárky. Mottem této akce se stal slogan : SPLUTÍ POTOKA, NA KTERÝ NENÍ ROZUMNÉ BRÁT DEBLA NEBO PÁLAVU


most "Ve Stádlích" na startu Bečvárky s efektní skluzavkou


  První zmínka o splutí Bečvárky je v pečlivě vedených kronikách Q&K na jaře 1985. Poté jsme dlouho tento potůček vynechávali....
Každoročně pomáháme při organizaci Vavřiňáku a při čištění "našeho" úseku na Vavřinci v roce 2002 dostal někdo nápad: vyčistíme koryto Bečvárky, zjistíme kdy začne porybnej vypouštět Podbečvárský rybník a pozveme pár kamarádů na trochu recese na vodě... První ročník splutí Bečvárky okusilo 17 lodí. Víkend tím ovšem nekončil. V neděli jsme dali Výrovku z rybníka Strašík do Kouřimi, samozřejmě včetně přepadu Strašíku (viz přepady rybníků). V dalších ročnících se většinou po sobotním splutí v neděli pokračovalo opět na Bečvárce. V ročníku 2005 se splutí Bečvárky zůčastnilo 54 vodáků, dnes je již standardem účast mnoha desítek lodí.  Na horní Bečvárce bylo postupně zřízeno několik atrakcí. Na startu byla na mostě "Ve Stádlích" instalována skluzavka pro seskok přímo ze silnice do potoka. Na konci úseku u mostu "V Podsmrckém" je skluzavek několik. Vedle mostu ze silnice po svahu dolů a po skále a skluzu do laguny, z druhé strany mostu po příkré stráni na skokánek s hladkým doletem do laguny a třeba ještě z druhé strany silnice po stráni do koryta nad mostem. Při některých ročnících byly tyto průjezdy označeny klasickými slalomovými brankami. V roce 2004 byl oficiální konec splutí až na rybníce v Mlékovicích. V dalších ročnících již zas na mostě "V Podsmrckém". Úsek do Mlékovic ale také většinou čistíme, takže kdo chce, může plout až tam. 


start Bečvárky...


Na každý další ročník nachystáme vždy nějaká vylepšení. V plánu je také převážet lodě zpět na místo startu vlakem. Bude to jisté zadostiučinění za Hameráckou vlakovou dopravu lodí, protože tenhle nápad jsme uvažovali ve spolupráci s JHMD již dávno předtím než začal fungovat. Takže jestli nechcete loď po Hameráku, Rokytce, Botiči a Vavřiňáku pověsit na hřebík, určitě přijeďte na BEČVÁRKU !


nálada před vyplutím...

 


divácky i vodácky atraktivní skluzavka se skokánkem
u mostu "V Posmrckém"

 


...a další letec

 


skůček na začátku lesního úseku

 


v prvním ročníku překáželi v plavbě tři statní padlí velikáni...
vyřešila to motorovka a místo bylo nazváno "Tri Duby"

 

Zpět na úvodní stranu