BEČVÁRKA

Bečvárka pramení v lesích jižně Červeného Hrádku na Uhlířskojanovicku. Teče převážně na severozápad a u Plaňan se vlévá zprava do Výrovky (spodní tok Vavřiňáku) na ř.km 22,5..
V okolí Bečvár přibírá Bečvárka několik potoků a sjízdnou se stává prakticky až od Podbečvareckého rybníka, ze kterého vytéká přepadem přes zajímavý vodopád (viz přepad Podbečvárského rybníka). Při tradičním, námi organizovaném podzimním splouvání Bečvárky  je ale voda vypouštěna přes "špunt" rourou do koryta. Přepad je tehdy tudíž bohužel suchý.
Na horní úsek je nejvhodnější začátek na mostě silnice Zásmuky - H.Chvátliny. Bečvárka se zde postupně zařezává do lesního, skalnatého údolí. Na některých místech sahají spodní parte impozantních skalních stěn přímo do koryta potoka. Při plavbě korytem šíře jeden až tři metry vás příjemně překvapí nečekané peřeje, z nichž nejtěžší je "Cesta do pekel"- koryto široké kolem jednoho metru se značným spádem a stromy rostoucími přímo v řečišti.  Končit horní úsek je možno na mostě silnice Zásmuky - Svojšice, pod kterým se nachází skalní skluz "Malé Toušice" nebo až v Mlékovicích po přepádlování stejnojmenného rybníka.
Následuje střední úsek, ve kterém Bečvárka napájí soustavu rybníků a volného toku jsou zde pouze velmi krátké úseky, navíc značně zarostlé.
Na dolní Bečvárku je možno nasedat pod rybníkem ve Svojšicích, lépe ale až na mostě v Bošicích. Pod Bošicemi se Bečvárka zakusuje do mělkého, lesnatého údolí, ve kterém se vyskytují hezké menší skalky. Ve vsi Přebozy napájí stejnojmenný rybník, jehož vzdutí však není dlouhé. Na přepadu Přebozského rybníka je velmi krásná, impozantní, obtížná kaskáda "Přebozschlucht"..
Plavbu po dolní Bečvárce můžeme ukončit na mostě v Žabonosech nebo po přepádlování dalšího rybníka pokračovat v plavbě po Výrovce do Plaňan nebo i dál.

Obtížnost celého toku Bečvárky, kromě jmenovaných míst nepřesahuje WW I+

Horní Bečvárka je sjízdná na konci října při námi pořádaném splutí. Dolní Bečvárka se tehdy většinou nenaplní, vodu zadrží některý z právě vypuštěných rybníků. Termíny vypouštění rybníků na střední Bečvárce jsme prozatím nezjišťovali.
Další možnost naplnění Bečvárky nastává při prudkém jarním tání nebo vydatných deštích.

(kilometrování asi nebude úplně přesné)

13,5 hráz Podbečvárského rybníka,  přepad vp
12,8 ][ s Ve Stádlích zač.plavby ( 300 m n.m.)
12,3 začátek lesa, občasné peřeje WW I+
11,0 skála Čertova Stěna vp, začátek exponovaného úseku !! Cesta do pekel
10,7 ][ s V Podsmrckém skalnatý práh + 50 m ][ cesty, konec plavby
9,7 ][ p, začátek vzdutí Mlékovického r.  ( 275 m n.m.)
9,0 hráz rybníka + 100 m ][ s Mlékovice, konec plavby, dál zarostlé a rybníky
8,0 hráz rybníka Stojespal + 400 m ú vp Voděradský p.
6,4 hráz rybníka Utopenec, Nová Ves vp
5,5 hráz rybníka, Svojšice vp, vl, možný začátek plavby pro dolní úsek
4,1 ][ s + 50 m  ][ s Bošice vp, vl, začátek plavby
2,6 hráz rybníka, Přebozy vl, kaskáda !! WW V na přepadu vl
1,1 ][ s Žabonosy vp, vl, možný konec plavby
0,4 hráz rybníka, ][ ž 012
0,0 ú zp do Výrovky na km 22,5  ( 200 m n.m.)